Szkolenie w firmie Newag S.A.

Pod koniec lutego uczestnicy i sympatycy OSPS BHP w Krakowie wzięli udział w sesji szkoleniowej zorganizowanej w siedzibie firmy Newag S.A. w Nowym Sączu. To wydarzenie było rezultatem współpracy między firmą Newag S.A., Polską Izbą Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości i oddziałem OSPS BHP w Krakowie. 🚆🏢

Rozpoczęcie spotkania należało do Pawła Kani, Prezesa Zarządu Oddziału OSPS BHP w Krakowie, który przywitał wszystkich obecnych i przedstawił aktualne oraz przyszłe inicjatywy oddziału. 👋💼

Następnie Zbigniew Konieczka, Prezes Zarządu Newag S.A., przedstawił historię firmy, jej zasady działania oraz plany na przyszłość. Osobiście poprowadził uczestników po hali produkcyjnej, ukazując proces tworzenia pociągów i innych pojazdów. 🛠️🔩

Na kolejnych panelach omawiano kwestie związane z przygotowaniem zawodowym pracowników, pracami na wysokości, kwalifikacjami zawodowymi, współczynnikiem odpadnięcia oraz nowatorskimi rozwiązaniami w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. 💼👷‍♀️

Polską Izbę Pracy na Wysokości reprezentowali Maciej Szmyd i Jacek Jurkowski. Drugi z wymienionych Panów podczas spotkania zaprezentował w jaki sposób należy dobierać i wykorzystywać poszczególne elementy ochrony indywidualnej. To intensywne szkolenie przyczyniło się nie tylko do poszerzenia wiedzy z zakresu BHP, lecz również podkreśliło wagę dokładnych procedur i właściwego przygotowania przy pracy na wysokościach. 👷‍♂️🚧

Fot. Elżbieta Rutkowska, Justyna Bednarczyk.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.