Wymagania formalne:

Egzaminatorem/Asesorem może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe warunki:

 • posiadająca kwalifikacje do pełnienia obowiązków służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz aktualne zaświadczenie okresowe dla służb bezpieczeństwa i higieny pracy bądź wykonujących obowiązki służby bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach pracy, w tym:
  • specjalista ds. BHP,
  • starszy specjalista ds. BHP,
  • główny specjalista ds. BHP.

Procedura akredytacyjna:

Proces uzyskania uprawnień egzaminatora PIBPW składa się z następujących kroków:

 • Kandydat przesyła aplikację za pośrednictwem załączonego obok formularza zgłoszeniowego, dołączając aktualne CV oraz skan dyplomu. Każdy z tych plików nie może przekraczać rozmiaru 1MB.
 • Pracownik PIBPW dokonuje formalnej oceny zgłoszenia.
  Kandydat spełniający podane powyżej wymagania uzyskuje drogą mailową link do szkolenia akredytacyjnego. Po jego ukończeniu i zaliczeniu testu ze znajomości opisanych w nim procedur uzyskuje tytuł Egzaminatora i otrzymuje zaświadczenie potwierdzające nabyte kompetencje.
 • PIBPW zakłada konto dla egzaminatora i przesyła mu link do platformy egzaminacyjnej. Dostęp do platformy odbywa się z wykorzystaniem danych podanych na etapie zgłoszenia, za pośrednictwem dedykowanego formularz