Osoba posiadająca kwalifikację do nadzorowania bezpiecznej pracy na wysokości z wykorzystaniem środków indywidualnej ochrony przed upadkiem pod obciążeniem (wykorzystywanie SOI bez obciążenia jest integralna częścią pracy pod obciążeniem jest przygotowana do pracy w swoim zawodzie/ specjalizacji.

Przygotowuje środowisko pracy i nadzoruje pracowników wykonujących prace z wykorzystaniem ŚOI BO.

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do:

Kwalifikacja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które nadzorują prace na wysokości z zastosowaniem środków indywidualnej ochrony bez ich obciążenia, oraz pod obciążeniem