Osoba posiadająca  kwalifikację  do nadzorowania bezpiecznej pracy na wysokości z wykorzystaniem środków indywidualnej ochrony przed upadkiem bez obciążenia jest przygotowana do pracy w swoim zawodzie/ specjalizacji.  Przygotowuje środowisko pracy i nadzoruje pracowników wykonujących prace z wykorzystaniem ŚOI BO.

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do:

Kwalifikacja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które nadzorują prace na wysokości z zastosowaniem środków indywidualnej ochrony bez ich obciążenia.

Certyfikat: