Osoba posiadająca kwalifikację Bezpieczne wykonywanie pracy na wysokości z wykorzystaniem środków indywidualnej ochrony przed upadkiem pod obciążeniem (wykorzystywanie SOI bez obciążenia jest integralna częścią pracy pod obciążeniem)jest przygotowana do pracy w swoim zawodzie/ specjalizacji pod nadzorem i na określonym stanowisku przy założeniu przygotowania stanowiska pracy przez osobę nadzorującą.

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do:

Kwalifikacja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które wykonują prace na wysokości z zastosowaniem środków indywidualnej ochrony bez ich obciążenia, oraz pod obciążeniem

Certyfikat: