Osoba posiadająca kwalifikację “Dokonywanie przeglądów okresowych środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości oraz kontroli ich stosowania” dokonuje przeglądu technicznego środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości oraz środków ochrony indywidualnej towarzyszących.

Niniejsza kwalifikacji jest potwierdzeniem, że osoba posiada umiejętności:

prowadzenia dokumentacji ŚOI,
odczytywania zapisów zawartych w instrukcjach wydawanych przez producentów ŚOI,
oceny czasookresu użytkowania ŚOI na podstawie wytycznych producenta,
organoleptycznej ocenie stanu technicznego ŚOI,
podjęcia decyzji o dopuszczeniu danego ŚOI do eksploatacji

ze względu na nie budzący wątpliwości stan techniczny bądź wycofania z eksploatacji danego ŚOI ze względu na stan techniczny powodujący możliwość zagrożenia zdrowia lub życia użytkownika.

Osoba posiadająca kwalifikację “dokonywanie przeglądów środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości oraz kontroli ich stosowania”  poza oceną stanu technicznego stosowanych środków ochrony indywidualnej dokonuje również oceny prawidłowości przechowywania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości w środowisku ich użytkowania oraz sposób użytkowania ŚOI mający wpływ na jego zużycie. 

Kwalifikacja przeznaczona jest dla osób odpowiedzialnych za organizację pracy oraz przydział ŚOI oraz dla osób, które wykonują prace na wysokości z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej.

Certyfikat: