Oferowane przez partnerów PIBPW kursy z pracy na wysokościach, a także egzaminy potwierdzające kwalifikacje w tym zakresie mogą być realizowane przy wsparciu środków zewnętrznych. Poniżej znajdują się przykładowe formy dofinansowania, z których możecie Państwo skorzystać. Niektóre z oferowanych programów są skierowane bezpośrednio do pracowników, którzy mogą przystąpić do kursu samodzielnie, inne są przyznawane pracodawcom, którzy mogą je zainwestować w szkolenia dla pracowników.

Aby dowiedzieć się więcej proszę kliknąć w wybrany kafelek.