Autorami standardu ustanowionego przez Polską Izbę Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości jest zespół ekspertów z dziedzin:

  • Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
  • Alpinizmu Przemysłowego oraz
  • Standardu Jakości,

pod nadzorem merytorycznym:

Macieja Szmyd

głównego specjalistę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, pełniącego służbę BHP od 1998 roku; zawodowo eksperta ds. bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (Lista ekspertów CIOP). W ramach prowadzonej działalności zawodowej zajmującego się m.in. problematyką bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości oraz pełniącego funkcję biegłego sądowego w zakresie BHP w trakcie procesów związanych z wypadkami w miejscu pracy (Lista biegłych sądowych); z pasji popularyzatora racjonalistycznego podejścia do zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy oraz wspinacza wysokogórskiego.

oraz

Jacka Jurkowskiego

Instruktora Alpinizmu Przemysłowego, wspinacza wysokogórskiego, instruktora wspinaczki sportowej,  dwukrotnego Mistrza Polski i zdobywcę tytułu Pucharu Polski w wspinaczce sportowej;  od blisko 30 lat w zarządzie, a od blisko 10 lat Prezesa Klubu Wysokogórskiego, autora artykułów, uczestnika podcastów w tematyce wspinaczki wysokogórskiej i sportowej; spośród znaczących przejść najtrudniejszych dróg tatrzańskich zdobywca m.in. 3. przejścia “Misterium Nieprawości”  na Mnichu o trudnościach X- w skali UIAA; zawodowo specjalistę z ponad 30-letnim doświadczeniem w kierowaniu organizacją zajmującą się wykonywaniem prac na wysokości z uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych, prowadzącego szkolenia zawodowe do pracy na wysokości z wykorzystaniem ŚOI zarówno bez jak i pod obciążeniem.