Osoba posiadająca  kwalifikację Bezpieczne wykonywanie pracy na wysokości z wykorzystaniem środków indywidualnej ochrony przed upadkiem bez obciążenia jest przygotowana do pracy w swoim zawodzie/ specjalizacji  pod nadzorem i na określonym stanowisku przy założeniu przygotowania stanowiska pracy przez osobę nadzorującą.

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do:

Kwalifikacja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które wykonują prace na wysokości z zastosowaniem środków indywidualnej ochrony bez ich obciążenia. 

Certyfikat: