Porozumienie o współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny pracy O/ w Krakowie

Dnia 1 czerwca 2023r. z okazji 30-lecia powołania Oddziału OSPS BHP w Krakowie w Centrum Szkoleniowym Comarch w Krakowie odbyły się obchody jubileuszu. Z tej okazji Polska Izba Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości podpisała z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny pracy O/ w Krakowie porozumienie o współpracy. Podpisane porozumienie traktujemy jako potwierdzenie wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podnoszenia rangi osób zajmujących się problematyką bezpieczeństwa pracy.

Wraz z nami porozumienia podpisali:

  • Ireneusz Raś, Poseł RP, Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Tak, Kraków!,
  • dr inż. Daniel Podgórski, Zastępca Dyrektora ds. Certyfikacji i Edukacji Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy,
  • Józef Bajdel, Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Jarosław Foremny, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie
  •  Andrzej Rozlach, Dyrektor Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Krakowie,
  • Maciej Szmyd, Prezes Zarządu Polska Izba Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości,
  • Joanna Skrzyszowska z Kancelarii Radcy Prawnego Joanna Skrzyszowska,
  •  prof. dr hab. inż. Marek Cała, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami  Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,
  • dr hab. Henryk Noga, prof. UP, Dyrektor Instytutu Nauk Technicznych Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
  • dr hab. inż. Zbigniew Burtan, prof. AGH Kierownik Katedry Inżynierii Górniczej i Bezpieczeństwa Pracy Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Więcej materiałów i zdjęć na stronie https://krakow.ospsbhp.pl/jubileusz-30-lecia-osps-bhp-oddzial-krakow

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.