15 grudnia 2022 roku Polska Izba Bezpieczeństwa Pracy na Wysokości odebrała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Poprawy Warunków Pracy realizowanym przez Centralny Instytut Ochrony Pracy i organizowanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wyróżnienie odebrali przedstawiciele organu Izby. Opracowanie, które zostało docenione przez Komisję Konkursową dotyczy standardu bezpiecznego wykonywania pracy na wysokości z wykorzystaniem środków indywidualnej ochrony przed upadkiem z wysokości.

Cel konkursu

Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo oraz warunki pracy, obejmujących następującą tematykę:

  • ograniczanie narażenia na najczęściej występujące w pracy czynniki uciążliwe lub szkodliwe,
  • możliwości psychospołeczne pracowników, w tym osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami

Podczas poprzednich edycji zaproponowano wiele rozwiązań, które po zastosowaniu ich w praktyce, przyniosły poprawę warunków pracy dla kilkuset tysięcy osób.

W Konkursie przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a w przypadku przedsiębiorstw i instytucji wyróżnienia.

Kategorie konkursowe

W tym roku do udziału w Konkursie przyjmowane były opracowania w trzech kategoriach:

  • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne, obejmujące rozwiązania ograniczające zagrożenia dla człowieka w środowisku pracy.
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze – opracowania naukowe związane z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy,
  • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne – rozwiązania lub działania z zakresu organizacji pracy, edukacji i popularyzacji bezpieczeństwa pracy.

Zdjęcie z gali rozdania nagród i wyróżnień
Wyróżnienie