Dla kogo?

Kwalifikacja przeznaczona jest dla wszystkich osób, które wykonują prace na wysokości z zastosowaniem środków indywidualnej ochrony bez ich obciążenia, oraz pod obciążeniem systemu asekuracyjnego.

Umiejętności po szkoleniu:

Osoba posiadająca kwalifikację Bezpieczne wykonywanie pracy na wysokości z wykorzystaniem środków indywidualnej ochrony przed upadkiem pod obciążeniem (wykorzystywanie SOI bez obciążenia jest integralna częścią pracy pod obciążeniem)jest przygotowana do pracy w swoim zawodzie/ specjalizacji pod nadzorem i na określonym stanowisku przy założeniu przygotowania stanowiska pracy przez osobę nadzorującą.

Osoba posiadająca kwalifikację jest przygotowana do:

Szczegółowy program szkolenia:

 1. Warunki prac na wysokości wynikające z przepisów prawa.        
 2. Wykorzystanie ŚOI zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.

 1. Identyfikacja i analiza zagrożeń związanych z organizacją i wykonywaniem prac na wysokości z wykorzystaniem ŚOI zabezpieczających przed upadkiem:
  •  zagrożenia występujące podczas prac na wysokości wynikające z:

a) rodzaju zadania do wykonania,

b) środowiska pracy, w którym ta praca ma być wykonana,

c) możliwych do zastosowania w danej sytuacji odpowiedniego rodzaju środków ochrony indywidualnej ( ŚOI BO lub PO).

  • Skala “współczynnika odpadnięcia” i  ryzyko wypadku na podstawie możliwego do wystąpienia współczynnika odpadnięcia w konkretnym środowisku pracy,
  • granice dopuszczalności ryzyka w przykładach wykonywanych prac w konkretnym środowisku pracy.
 1. Reakcja na zidentyfikowane zagrożenia.

 1. Reakcja na rozpoznane zagrożenia związane z organizacją i wykonywaniem prac na wysokości z wykorzystanie ŚOI zabezpieczających przed upadkiem.
 2. Komunikaty wydawane przez nadzorujących i współpracowników.

 1. Charakterystyka środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed upadkiem.    
 2. Osobisty zestaw ŚOI zabezpieczających przed upadkiem

 1. Węzły - rozpoznanie i charakterystyka prawidłowo zawiązanych węzłów.
 2. Wiązanie węzłów i wskazanie możliwości praktycznego ich zastosowania podczas prowadzenia prac z zastosowaniem ŚOI zabezpieczających przed upadkiem.

 1. Schematy postępowania podczas podchodzenia, schodzenia i transferów pomiędzy różnymi elementami systemów służących bezpiecznemu dotarciu na miejsce prowadzonych prac z zastosowaniem ŚOI BO.
 2. Techniki poruszania się na powierzchniach płaskich i stromych, praca z wykorzystaniem urządzeń samohamownych.
 3. Praca w zespole z wykorzystaniem ŚOI BO.
 4. Charakterystyka schematów postępowania podczas stabilizacji w pozycji roboczej, zjazdu, podchodzenia  oraz transferów pomiędzy różnymi elementami systemów służących prowadzeniu prac  z zastosowaniem ŚOI PO.
 5. Prace przygotowawcze i kontrolne służące odpowiedniemu przygotowaniu stanowiska asekuracyjnego.
 6. Manewry (zestawy czynności) z wykorzystaniem podstawowych technik przy użyciu ŚOI PO:
  • Zjazd z wykorzystaniem ŚOI PO;
  • Podchodzenie z wykorzystaniem ŚOI PO;
  • Zmiana zjazdu na podchodzenie i podchodzenia w zjazd;
  • Transfer między zestawami prowadnic.
 1. Praca w zespole z wykorzystaniem ŚOI PO.

 1. Schemat postępowania podczas upadku z wysokości osoby używającej ŚOI.
 2. Indywidualne i zespołowe techniki autoratownictwa z użyciem ŚOI PO.

Koszt:

3840 zł (kurs) + 1200 zł (egzamin PIBPW)

W cenie: