Maciej Szmyd z certyfikatem eksperta ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

W dniu 10 lutego b.r. Maciej Szmyd odebrał z rąk Dyrektora Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Pana Marcina Staneckiego certyfikat poświadczający posiadanie kompetencji eksperta ds. bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Obecnie w całym kraju podobnymi certyfikatami mogą poszczycić się raptem 53 osoby. Każdy taki dokument jest ważny przez okres 12-tu miesięcy i po upływie tego czasu następuje ponowna weryfikacja kompetencji kandydata ubiegającego się o jego przedłużenie. W przypadku Pana Macieja Szmyda odebranie widocznego poniżej certyfikatu zbiegło się z jubileuszem 10-lecia jego członkostwa w Sieci Ekspertów CIOP-PIB.

Więcej informacji na temat Sieci Ekspertów CIOP-PIB na stronie.